Pomembnejši datumi in kotizacija

POMEMBNEJŠI DATUMI

 

Spletna prijava in oddaja povzetkov 10.7.2023
Obvestilo o sprejemu prispevka 28.7.2023
Program dogodka 18.8.2023
Zadnji rok za plačilo kotizacije po redni ceni 25.8.2023

KOTIZACIJA

ČLANI*

NEČLANI

plačilo do 25.8. 2023

plačilo po 25.8. 2023

plačilo do 25.8. 2023

plačilo po 25.8. 2023

zaposleni

270 EUR

290 EUR

300 EUR

320 EUR

zaposleni študenti 3. stopnje

270 EUR

290 EUR

300 EUR

320 EUR

nezaposleni študenti 3. stopnje

65 EUR

75 EUR

80 EUR

90 EUR

zaposleni študenti 1. in 2. stopnje

270 EUR

290 EUR

300 EUR

320 EUR

nezaposleni študenti 1. in 2. stopnje

65 EUR

75 EUR

80 EUR

90 EUR

upokojenci

65 EUR

75 EUR

80 EUR

90 EUR

brezposelni

65 EUR

75 EUR

80 EUR

90 EUR

Cene so z vključenim DDV.

* Znižana kotizacija je na voljo članom društva s poravnanimi članskimi obveznostmi (plačana članarina).
Redna letna društvena članarina je 20 EUR (pristopnica)
Študentska letna društvena članarina je 5 EUR (pristopnica za študente)

Kotizacija se obračuna NA OSEBO in ne na prispevek.  Če se konference udeleži več avtorjev istega povzetka, se vsak tudi registrira in poravna svojo kotizacijo.

Cena vključuje

  • Vstop na konferenco
  • Gradivo za konferenco in promocijski material
  • Zbornik povzetkov na USB ključku
  • Postrežba med odmori in večerna pogostitev (get together in gala večerja)

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Po predračunu, ki ga prejmete ob registraciji na konferenco v programu Conftool.

Podatki za nakazilo:

Naslov: Slovensko kemijsko društvo, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana
Banka: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
SWIFT / BIC banke: LJBASI2X
Št. računa: SI56 02053-0013322846

V primeru nakazila za več udeležencev hkrati nas o tem pisno obvestite na elektronski naslov: chem.soc@ki.si

 

ODPOVEDI, VRAČILA IN NADOMESTILA

V primeru odpovedi udeležbe je potrebno obvestiti organizatorja dogodka. Stroški prijavnine se ob odpovedi, prejeti do vključno 25. avgusta 2023, vrnejo v znesku 80% plačila. Za odpovedi po tem datumu, povračilo prijavnine ni več mogoče. Vse zahteve za povračilo plačanih kotizacij bodo obravnavane po dogodku. Registrirani udeleženci, ki se konference ne morejo udeležiti, lahko imenujejo nadomestne udeležence in o tem obvestijo Slovensko kemijsko društvo (chem.soc@ki.si).

Politika odpovedi zaradi pandemije COVID-19. V primeru odpovedi, povezanih s pandemijo COVID-19, bo Slovensko kemijsko društvo plačnikom kotizacije v celoti povrnilo stroške prijavnine. Odpoved udeležbe na konferenci »Slovenski kemijski dnevi 2023« zaradi COVID-19 bo mogoča do vključno 1. septembra 2023. Vse zahteve za povračilo plačanih kotizacij bodo obravnavane po dogodku.

V primeru, da bo konferenca odpovedana s strani organizatorjev, bo Slovensko kemijsko društvo plačnikom kotizacije v celoti povrnilo stroške prijavnine.