Kontakt

SLOVENSKO KEMIJSKO DRUŠTVO
Hajdrihova 19
SI – 1001 Ljubljana
Slovenija

Elektronski naslov: chem.soc@ki.si

Telefonska številka: 01 47 60 252